Какво правим

Какво правим:
Външната реклама е неразделна част от изгледа на съвременния градски пейзаж. Без нея е невъзможно да си представим външния вид, на който и да е голям град. Тя е и задължителен елемент на всяка сериозна рекламна кампания. Този тип реклама е ефективен рекламен метод, когато се раполага на оживени места или на места с голям трафик на превозни средства. Отчитайки факта, че днешните потребителите са вечно в движение, което ги прави много трудни за достигане чрез традиционните форми на реклама и все повече и повече от разбиращите от  бизнес се насочват към различните форми на външа реклама. В допълнение външната реклама достига до потребителите, докато пазаруват, живеят, работят и играят. Това поставя Вашето съобщение, възможно най-близо до точката на покупка, въздействайки на  потребителите, докато те са активно ангажирани в процеса на вземане на решение за покупка.
Външната реклама е изключително ефективен инструмент за идентифициране на компанията, за разпространие на съобщение, за да се осигури възвръщаемост на инвестицията, а също и за осигуряване на по-добра познаваемост на марката.
Комбинацията от опит, обслужване, иновативни решения и гъвкавост прави ЮПИ - БГ най-добрата отправна точка за всички, чиято цел е да споделят своите фирмени съобщения.
ЮПИ – БГ може да предложи огромен и пълен набор от  конструктивни решения, различни видове и размери рекламни обекти в топ позиции с голяма видимост от шофьори и пешеходци, в райони с висока гъстота на населението и значителен човекопоток.
Освен това ЮПИ - БГ осигурява  иновативни и нестандартни решения, които са в състояние да удовлетворят желанията и на най-взискателния клиент.